Yayın Listesi

Av. İ. GÜNEŞ GÜRSELER’İN MESLEKİ SORUNLAR KONUSUNDA YAYINLANMIŞ ÇALIŞMALARINDAN BAZILARI
TÜRKİYE’DE HUKUK EĞİTİMİ VE SORUNLARI
Yeni Ortam Gazetesi, 19, 20, 21, 22 Nisan 1973
MÜDAFİ TAYİNİ.
Yasa Hukuk Dergisi, İstanbul 1996, Temmuz 1996, Sayı:175 sayfa: 997-1003.
BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül-Ekim 2004, Sayı:54 Sayfa:303
BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart-Nisan 2006, Sayı: 63 Sayfa: 67-71
KİŞİ YA DA KURULUŞLARDA AYLIK ÜCRET KARŞILIĞI, SERBEST YA DA SADECE BU KİŞİ/KURULUŞUN VEKİLİ OLARAK AVUKATLIK GÖREVİNİ YÜRÜTEN AVUKATLARIN TARAF OLDUKLARI SÖZLEŞMELERDEKİ FARKLILIKLARIN YARATTIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME.
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart/Nisan 2006 sayı:63 sayfa:67-72)
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN TBB TARAFINDAN HAZIRLANMASI ANAYASAYA AYKIRI DEĞİLDİR.
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart-Nisan 2007, Sayı: 69 Sayfa: 393-398
ÜCRETLİ AVUKATLIK
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz-Ağustos 2007, Sayı:71 Sayfa:227-238
MÜDAFİ TAYİNİNDE NEREDEN NEREYE
Ağustos 2007
MÜDAFİ TAYİNİ III
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül-Ekim 2007, Sayı:72 Sayfa: 121-133
SAVUNMA’NIN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:
MESLEĞİMİZİN SORUNLARINA ÇÖZÜMÜ BAŞKA YERDE ARAMAYALIM, ÇÖZÜM BİZDE.
Ocak 2008

SAVUNMA’NIN SORUNLARINA ÇÖZÜM İÇİN BARO GENEL KURULLARINA GÜNDEM ÖNERİLERİM.
Temmuz 2008

AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER.
Ekim 2008.

6-8 Kasım 2008 TARİHLERİNDE ROMA’DA YAPILAN “AVRUPALI AVUKATLARIN MESLEK İÇİ EĞİTİMİ TOPLANTISI” RAPORU.
AVUKATLAR VE “ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI” BAĞLAMINDA “HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU TASARISI” ÜZERİNDE BİR ÖN DEĞERLENDİRME
Ocak 2009

“SULH SÜRECİNDE AVUKATLARIN ROLÜ”
Ekim 2009

TÜRKİYE’DE HUKUK ÖĞRETİMİNİN SORUNLARINA ÖNERİLER.
Kasım 2009

“ANAYASA MAHKEMESİ’NİN AVUKATLIK MESLEĞİNE BAKIŞI”
Tekirdağ Barosu Bülteni, Ocak 2010 Sayı:18 Sayfa:16-17
Güncel Hukuk Dergisi, Şubat 2010 Sayı:2-74 Sayfa:64-65
http://www.yeniyaklasimlar.org/?p=693

“SAVUNMA”NIN ÖRGÜTÜNÜ İÇERMEYEN “YÜKSEK YARGI” TANIMI EKSİKTİR.”
Tekirdağ Barosu Bülteni, Nisan 2010 Sayı:19 Sayfa:6
Güncel Hukuk Dergisi, Nisan 2010 Sayı:4-76 Sayfa:9
http://www.yeniyaklasimlar.org/?p=1315

“BİR ÖZELEŞTİRİ; BİZ AVUKATLAR, SORUNLARIMIZI NEDEN ÇÖZEMİYORUZ?”
Tekirdağ Barosu Bülteni, Nisan 2010 Sayı:19 Sayfa:11-12
http://www.hukuki.net/blog.php?148877-güneş-gürseler
ANAYASA MAHKEMESİ AVUKATLIK MESLEĞİNE GİRİŞİN KİMİ KOŞUL VE KAYITLAMALARA BAĞLI KILINMASININ HUKUK DEVLETİNİN VE ADİL YARGILANMA HAKKININ GEREĞİ OLDUĞUNA KARAR VERDİ.
AVUKATLAR VE MESLEK ÖRGÜTLERİ ŞİMDİ NE YAPACAK?
Çorum Barosu Dergisi
Antalya Barosu Dergisi , Ocak-Şubat-Mart 2010 Sayı:71 Sayfa:176-178

BARO GENEL KURULLARIMIZ BU YIL DA SADECE SEÇİM İÇİN Mİ TOPLANACAK YOKSA MESLEĞİMİZİN SORUNLARINA ÇÖZÜM İÇEREN YÖNLENDİRİCİ VE BAĞLAYICI KARARLAR ALABİLECEK MİYİZ?
http://www.yeniyaklasimlar.org/?p=3895
DOĞU VE GÜNEYDOĞU BARO BAŞKANLARI BİTLİS BÖLGE TOPLANTISI BİLDİRİSİ VE MESLEKİ SORUNLAR.
http://www.yeniyaklasimlar.org/?p=4015
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ “STK” DEĞİLDİR!
http://www.yeniyaklasimlar.org/?p=3797

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 11. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU ÜZERİNE BAZI TESPİTLER
http://www.yeniyaklasimlar.org/?p=3516


Yol Tarifi