slide-1

Gürseler & Tufan Avukatlık Bürosu

Hukuk, Adalet, Güven

slide-1

Hızlı, etkili yasal çözüm için;

Hukuk, Adalet, Güven...

slide-1

Gürseler & Tufan Avukatlık Bürosu

ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZ

Ekip
Av. İzzet Güneş GÜRSELER

Avukat

Detay
Ekip
Av. Gülşen TUFAN

Avukat

Detay
Ekip
Av. Öznur Baran Erdoğan

Avukat

Detay
Ekip
Av. Taner TUFAN

Avukat

Detay
Ekip
Filiz AKÇAOĞLU TOSUN

Sekreter

Detay

Ceza Hukuku

Soruşturma aşamasında müşteki ve şüpheli vekili olarak (karakol, savcılık ifade ve sulh hakimliği sorgu işlemleri ) soruşturma işlemlerinin takibi; Kovuşturma...

Medeni Hukuk

Anlaşmalı - Çekişmeli Boşanma Davaları, Ayrılık Davası, Nafaka Davası, Katılım Payı, Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar , Nesebin Reddi, Tashihi ve Babalık...

Miras ve Eşya Hukuku

Muvazaa Nedeni ile Tapu iptal ve Tenkis davaları, her türlü tapu işlemleri (intikal, pay temliki, taksim sözleşmesi,ipotek tesisi ve fekki işlemleri), Miras Huku...

Borçlar Hukuku

Maddi ve Manevi Tazminat Ve Alacak Davaları, Sigorta Hukuku Kapsamında Rücü davaları Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davaları, Kira Hukuku İle İlgili Her Hürl...

İdare Hukuku

İdari Yargılama Usul Kanunu Kapsamında İdarenin Her Hürlü Eylem ve İşlemine Karşı Açılacak İptal ve Tam Yargı Davaları, Devlet Memurları Hakkındaki D...

Çevre Hukuku

Çevrenin koruması, zararlı maddeler ve atıklar; hava, toprak ve su kirliliği konularındaki özel ve kamu tüzel kişilerinin eylemlerine karşı iptal ve tazmin...

Daha Fazlası

Yol Tarifi