Çevre Hukuku

Çevrenin koruması, zararlı maddeler ve atıklar; hava, toprak ve su kirliliği konularındaki özel ve kamu tüzel kişilerinin eylemlerine karşı iptal ve tazminat davaların. Ve diğer idari başvurular konusunda danışmanlık hizmeti.


Yol Tarifi