Miras ve Eşya Hukuku

Muvazaa Nedeni ile Tapu iptal ve Tenkis davaları, her türlü tapu işlemleri (intikal, pay temliki, taksim sözleşmesi,ipotek tesisi ve fekki işlemleri), Miras Hukuku Konularında Danışmanlık, Vasiyetnamelerin, Mirastan Feragat Sözleşmesi Düzenlenmesi.Elatmanın Önlenmesi, Tapu İptali ve Tescili Davaları, Ortaklığın Giderilmesi Davası(Satış,Taksim,Kat Mülkiyeti Kurulması ile) Önalım Davası, Geçit Hakkı Davası, Ecrimisil Davası.


Yol Tarifi