İdare Hukuku

İdari Yargılama Usul Kanunu Kapsamında İdarenin Her Hürlü Eylem ve İşlemine Karşı Açılacak İptal ve Tam Yargı Davaları, Devlet Memurları Hakkındaki Disiplin İşlem ve Cezalara İlişkin İptal Davalar, Belediye Mevzuatı ve İmar Hukuku, İhale Hukuku Kapsamındaki İşlemlere Karşı Açılacak İptal Davaları.


Yol Tarifi