Borçlar Hukuku

Maddi ve Manevi Tazminat Ve Alacak Davaları, Sigorta Hukuku Kapsamında Rücü davaları Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davaları, Kira Hukuku İle İlgili Her Hürlü Dava (Tahliye ve Kira Alacağı, Ödeme Yeri Belirlenmesi)Taşınır ve Taşınmaz Malların Devredilmesi , İpotek ve Rehin Tesisi ve Kiralanması İşlemleri. Kat Mülkiyeti Kanunu´ndan Doğan Uyuşmazlıklar, Gayrimenkul Satış Vadi Sözleşmesi ve İnşaat Sözleşmelerinin Hazırlanması, İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi . Avukatlık Kanunu 35/A Kapsamında Uzlaşma Protokolü işlemleri. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Uygulamaları.


Yol Tarifi