TBB 'yi Yüksek Yargı Organlarından Saymama Anlayışı Sürüyor

Makaleler / Hukuk Makaleleri | 08.02.2012

Av. Güneş Gürseler

Sayın Cumhurbaşkanı yeni yıl dolayısıyla yasama, yürütme ve yargı organları başkanlarına verdiği yemeğe bu yıl da Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nı davet etmedi. (http://www.t24.com.tr/1517-koskte-zirve-sona-erdi-ankara-aa/haber/195479.aspx)

2010 yılı yemeği ertesindeki yazımda belirttiğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı’nın
davetli takdirine karışmak bize düşmez, belirtmeğe çalıştığım yerleşen bu uygulamanın “savunma” yı ve örgütünü aşındırdığıdır. Oysa, Türk Ceza Kanunu’nun 6 ncı maddesindeki; “Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler ve adlî, idarî ve askerî mahkemeler üye ve hakimleri ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar anlaşılır.” hükmünden başlayarak, Anayasa Mahkemesi’nin 15.10.2009 tarih ve 2007/16 esas sayılı; “Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan “bağımsız yargı”, yargının olmazsa olmaz koşulu olan “savunma” ile birlikte anlam kazanır. Savunma, “sav-savunma-karar” üçgeninden oluşan yargının vazgeçilmez öğesidir. Adaletli bir yargılamanın varlığı, ancak avukatın etkin katılımıyla sağlanabilir.” İçtihadında ve Avukatlık Yasası kurallarında belirlendiği gibi “savunma”, avukatlar, barolar ve Türkiye Barolar Birliği yargının içindedir. Bu konumlarının önemi nedeni ile de savunmanın meslek örgütleri “sivil toplum kuruluşu” değildir. Yargı erkinin temsil edildiği her yerde savunmanın örgütleri bulunmalıdır. Hele “yargı organları başkanları” katılımı ile gerçekleştirilen ve yargı sorunlarının konuşulduğu bir toplantıda bu sorunlara avukatların bakışının ve çözüm taleplerinin dinlenmemesi sorunların gerçek boyutları ile ortaya konulmasını engeller. Savunmanın sorunlarını yargıç gerçek boyutları ile ne kadar dile getiremez ise avukat, yargılamanın ve yargının sorunlarını tüm boyutları ile ortaya koyar.
Türkiye Barolar Birliği’ni yüksek yargı organlarından saymayıp bir STK olarak değerlendirme anlayışı sürdüğüne göre benim de bu konuda 18.3.2010 ve 30.6.2010 tarihli iki yazımı tekrar dikkatlere sunmamda sanırım bir sakınca yoktur.2.2.2012

Yol Tarifi