Gençler Bu Yıl Da Hukuk Fakültelerini Tercih Etti.

Makaleler / Hukuk Makaleleri | 09.10.2011

Av. Güneş Gürseler

Üniversiteye giriş sınavlarının sonuçları belli oldu, gençlerimiz bu yıl da en çok hukuk fakültelerini tercih ettiler. (1)

Gençlerimiz bu tercihi yaparken büyük bir öngörü ile davranıyorlar. Hukuk fakültesi öğrencisi için avukatlığın kazanılmış hak olduğunu biliyorlar. Sadece avukatlık mı, bir yıllık staj sırasında primi Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenen sosyal güvenlik garantisini, staj kredisinin Barolar Birliği’nin ödeyeceği maaşa dönüşeceğini, bütün bunlar için herhangi bir eleme olmadığını biliyorlar. Hemen “meslek” sahibi olmak garanti, stajda maddi destek garanti, ruhsatı alıp cüppeyi giydiği gün her türlü hak garanti, CUMUK Avukatlığı, Adli Yardım Avukatlığı garanti, bir de herhangi bir bankadan 50-100 icra takip dosyası alındı mı deme gitsin. Bu olanaklar varken gençler neden uluslararası ilişkiler, iktisat, tarih, edebiyat vs. okusunlar, neden yargıçlık sınavı, serbest muhasebecilik sınavı, KPSS ve KPDS streslerini yaşasınlar.
Gençlerimizin bu akılcı ve faydacı tercihleri hukuk fakültesi sayısını hızla arttırıyor ancak öğretim üyesi sayısını arttırmaya yetmiyor. Fakülte ve öğrenci artışı doğal olarak mezun sayısını artırıyor.(2) Mezunların başarılı olamadıkları yargıç sınavları hukuk fakültelerimizin ortalamasını ortaya koyuyor, yargıç/savcı eksiğimiz giderilemiyor, avukat sayımız ise hızla artıyor. Hukuk fakülteleri fiilen bu işlevi bile tam yapamayan avukatlık meslek okullarına dönüştü. Mezun sayısı geçen yıldaki gibi dörtbin beşyüzde kalsa bile gelecek beş yılda otuz bine yakın yeni avukatımız olacak toplam sayımız da yüz bini geçecek; İstanbul Barosu DÜNYANIN EN BÜYÜK BAROSU olmayı sayısal arayı daha da açarak koruyacak.
Anayasa Mahkemesi kararına rağmen bir yıl daha geçti, mesleğe girişin düzenlenmesi bir kez daha (sınavı Avukatlık Yasası’ndan çıkaran yasa değişikliği gerekçeleri ve hukuk fakültesi öğrencilerinin kazanılmış hak tartışmaları hatırlanırsa) en az beş yıl ertelendi. (3) (4)(5)
Bu tablo hepimizi en başta da yönetim sorumluluğu olanları uyarmalıdır.
Neden sadece seyrediyoruz?
Yıllardır yapılan çalışmaları, hazırlanan taslakları neden dikkate almıyoruz?
Neden çözümü başkalarından bekliyor, kendimiz kararlar alamıyoruz?
Baro genel kurullarında oy kullanan avukat sayısının artması ile baroya etkinlik mesleğe de saygınlık sağlayamadığımızı ne zaman anlayacağız?
Ne yapmalı?
Barolar ve Türkiye Barolar Birliği “hukuk fakültelerinin akreditasyonu” uygulamasını başlatarak, hukuk fakültelerine müfredat programı önermeli, öğretim üyelerinin nicelik ve niteliğini değerlendirmeli, eğitim düzeyini yetersiz gördüğü hukuk fakültelerinin mezunlarını stajyer listesine kabul etmeyeceğini duyurmalıdır.(6)
Her baro kendi bölgesi için uygun stajyer sayısını saptamalı, bunun üstündeki başvuruları kabul etmemelidir.
Barolar ve Türkiye Barolar Birliği, serbest muhasebeci ve mali müşavirler uygulamasını örnek alarak, bir yönetmelik düzenlemesi ile “staj başarı değerlendirme yöntemi” olarak avukatlık stajına girişte, stajın devamında ve sona ermesinde “başarı yoklamaları” yapmalıdır.
Yaşanan deneyimler göstermiştir ki bu önerilerin muhatabı siyasi iktidar değildir, parlamento değildir, Adalet Bakanlığı, mahkemeler, yargıçlar, Yüksek Öğretim Kurumu, hukuk fakülteleri hiç değildir. Önerilerin öncelikli muhatabı avukatlardır. Bu önerileri sahiplenerek uygulamaya geçirilmesini talep eden avukatların muhatapları da barolar ve Türkiye Barolar Birliği’dir.
Mesleğin çilesini çeken, her türlü sıkıntıyı yaşayarak hizmet etme özverisini gösteren avukatlar olarak hem yaşadığımız sorunları çözmek, hem mesleğimizin geleceğini düzenlemek ve hedeflenen Avrupa Birliği tam üyeliğinin meslek alanımızdaki etkilerine hazırlanmak zorundayız.
Bu nedenle önce avukatlar olarak çözümleri önermeli ve istemeliyiz. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği de yürürlükteki mevzuatı engel görmek yerine, eldeki olanakları sonuna kadar zorlayıp ürettiği çözümleri uygulamaya koymalıdır.
Bu çözümler karşısında tüm ilgililerin yaklaşım ve tavırları da mesleğimizi nasıl algıladıklarını gösterecektir. 22.8.2011
(5) http://enderdedeagac.blogspot.com/2010/05/avukatlk-snav.html
(6) http://www.samildemir.av.tr/2009/08/hukuk-fakultelerinin-akreditasyonu/
(GÜNCEL HUKUK DERGİSİ’NİN EKİM 2011 SAYISINDA YAYINLANMIŞTIR.)

Yol Tarifi