BİR BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI DAHA YAPILDI…

Makaleler / Hukuk Makaleleri | 28.04.2022

Av. Güneş Gürseler

Gürseler&Tufan

AVUKATLIK BÜROSU

Bir kısım baro başkanımız “Ege-Marmara Genişletilmiş Bölge Baro Başkanları Toplantısı” başlığı ile 14-15 Nisan 2018’de Balıkesir’de toplandı ve ardından da bir bildiri yayınlandı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı’nın görevlerini düzenleyen Avukatlık Kanunu’nun 125/3 maddesi “Gerekli hallerde baro başkanlarını görüşlerini almak üzere toplantıya çağırır.” hükmünü içermektedir. Türkiye Barolar Birliği bu kapsamda zaman zaman toplantılar düzenlemektedir.

Baro başkanlarımız bu genel toplantı dışında kendi aralarında bölgesel düzeyde başkanlar toplantısı düzenlemektedirler. Bu toplantılara başlangıçta Türkiye Barolar Birliği yönetiminin katılması pek istenmedi ise de giderek onların da bölge dışından baro başkanlarının da katıldığı “genişletilmiş” toplantılar yapılmaya başlanmıştır.

Geçtiğimiz Mayıs ayına kadar sürdürdüğüm genel sekreterlik görevim sırasında çok kez yapılan bu toplantılara Kastamonu’daki sonuncusu hariç katılmadım. Kastamonu’ya da görevimin sona ermesine yakın tarihte düzenlenen toplantıda son kez meslektaşları görüp vedalaşabilmek için katıldım.

Katılmama nedenim ise; başkanlar arasında işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesinde çok yararlı olan bu toplantıların mesleğimizin bildiğimiz sorunlarına gene bildiğimiz ancak uygulama cesaretini gösteremediğimiz çözümlerimizi tekrarlayıp, başka makamları göreve davet etmekten öteye geçememesidir.

Haklılığımın Balıkesir toplantısı sonrasında yayınlanan sonuç bildirisi ile kanıtlandığını düşünüyorum. Bildiride OHAL, demokrasi, yargı ve mesleğimizin sorunları üzerinde katıldığımız tespitler yapılmış ve çözümler için ucu açık davet ve uyarılarda bulunulmuştur. İtirazım işte bu noktadadır, uygulama makamında olan baro başkanı sorunlar karşısında çözümlerini açıklamalı ve uygulamaya geçmelidir.

Balıkesir bildirisinde meslek sorunlarımıza ilişkin pek de anlaşılır olmayan tek paragraf şöyledir:

“Mesleğin içinde bulunduğu durumla ilgili olarak yapılan değerlendirmeler bağlamında, hızla artan avukat sayısının doğurduğu sorunları tartışan Başkanlar, yeni iş alanları açılması veya mevcutların kaybedilmemesi için rekabetin önemine vurgu yaparak, özellikle de genç avukatların yeni gelişen çerçeveye yönelmelerinin bu sayede mümkün olabileceğine işaret etmişlerdir.”

Bu paragraftan anlayabildiğim, baro başkanlarımız hızla artan avukat sayısından ve mevcut iş alanlarının kaybedilmesinden şikayetçidirler. Genç avukatlara da bunlar karşısında “yeni gelişen çerçeveye yönelmelerini” önermektedirler. Baro başkanları kendilerinin neler yapacaklarını ise açıklamamaktadır.

Oysa başkanlarımız örneğin barolarında stajyer kotası uygulama kararı alacaklarını, yarım kalan akreditasyon çalışmasını tamamlamak üzere hukuk fakültelerine, örneğin yirmibeşinci sıranın altına puanlananların mezunlarını belirli bir süre sonra staja kabul etmeyeceklerini açıklayabilirler idi. Yaklaşan baro genel kurulları da bu kararlar için en uygun hukuki zemindir.

Ancak ne yazık ki barolarımız çok hızla artan üye sayısını karar almada engel olarak görmekte, köklü çözümlerden kaçınılmakta seçime yönelik kaygular taşınmaktadır. Örneğin başkan aday adayları şimdiden mesleğe yeni başlayanlar için “İLK BÜRO”, “GENÇ BÜRO” gibi mesleğimizin özüne aykırı vaatlerde bulunmaya başlamışlardır.16.4.2018

HABER DETAYI


Yol Tarifi